Struktura akcjonariatu

W tej zakładce znajdziesz informacje na temat m.in. liczby wyemitowanych do tej pory akcji, procentowego udziału w głosach, a także uprzywilejowania danej serii.

Od dnia 25 lipca 2023 roku strukturę akcjonariatu przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie
Liczba akcji
Udział w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
Maciej Kowalski
20 000 000
67,42%
40.000.000
80,54%
Pozostali
9 666 000
32,58%
9 666 000
19,46%
Łącznie
29 666 000
100%
49 666 000
100%
Seria akcji
Liczba akcji
Udział w kapitale
Liczba głosów
Udział w głosach
Wartość nominalna jednej akcji
Uprzywilejowanie
A
20 000 000
67,42%
40.000.000
80,54%
0,10 zł
co do głosu
B
4 200 000
14,16%
4 200 000
8,46%
0,10 zł
brak
C
2 466 000
8,31%
2 466 000
4,97%
0,10 zł
brak
D
1 500 000
5,055%
1 500 000
3,02%
0,10 zł
brak
E
1 500 000
5,055%
1 500 000
3,02%
0,10 zł
brak
Łącznie
29 666 000
100%
46 666 000
100%

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość:

    Nasza siedziba:

    KOMBINAT KONOPNY © 2023