Ład korporacyjny

W tej zakładce znajdziesz m.in. statut spółki, informacje o składzie zarządu oraz rady nadzorczej, czy spis walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

ład-korporacyjny

Struktura akcjonariatu spółki Kombinat Konopny SA

Przewodnicząca rady nadzorczej

Dr. Inż. Beata Plutowska

Związana z branżą konopną od ponad 10 lat, kiedy razem z Maciejem zakładali HemPoland, w którym opracowała autorską technologię produkcji olejków CannabiGold. Wcześniej pracownik naukowy m.in. zakładów farmaceutycznych Polpharma, Komisji Europejskiej i Politechniki Gdańskiej. Z wykształcenia chemik-analityk po biotechnologii i chemii analitycznej Politechniki Gdańskiej.

Karolina Gawałkiewicz

Katarzyna Barcikowska

Mirek Kowalski

Ewa Kowalska

Maciej Kowalski

PREZES ZARZĄDU

Konopny przedsiębiorca, rolnik i aktywista. Założyciel i główny akcjonariusz Kombinatu Konopnego. Z popularyzacją wiedzy o konopiach, ich uprawą i przetwórstwem związany od blisko 20 lat. Przed stworzeniem Kombinatu założyciel i Prezes pierwszej prywatnej firmy konopnej w Polsce (HemPoland), sprzedanej później z powodzeniem do kanadyjskiego holdingu giełdowego. Prelegent niezliczonej ilości konferencji od Portugalii, przez Syberię, aż po USA (wystąpienie na NoCo 2023), Z wykształcenia ekonomista (absolwent Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Polityki Ekonomicznej na Universiteit Antwerpen), a także rolnik po Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz włókiennik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Katarzyna Białęcka

CZŁONEK ZARZĄDU / KIEROWNIK PRODUKCJI

Produkcją olejków CBD zajmuje się od 8 lat, natomiast w Kombinacie odpowiada za… prawie wszystko co związane z produkcją zielarską. Pilnuje całego łańcucha produkcji, od zbiorów z pola, przez przygotowanie surowca do produkcji i tłoczenie maceratów, po konfekcjonowanie, kapsułkowanie, etykietowanie i ostateczne wydanie do sprzedaży. Od kilku miesięcy pełni rolę Członka Zarządu Spółki. Absolwentka ochrony środowiska i inżynierii ekologicznej na PWSZ w Elblągu.

Informacja o ilości akcji

Ogólna liczba akcji Kombinat Konopny S.A. wynosi 29 666 000 akcji, z których przysługuje 49 666 000 głosów. Kapitał akcyjny dzieli się na:

20 000 000 akcji imiennych serii A uprawniających do 40 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

4 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B uprawniających do 4 200 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

2 466 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawniających do 2 466 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D uprawniających do 1 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,

1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E uprawniających do 1 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2020.10.30 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

2021.01.19 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Na zgromadzeniu obecne było 75,90% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
2022.04.28 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Na zgromadzeniu obecne było 71% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Na zgromadzeniu obecne było 71,01% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Walne Zgromadzenie zostało przerwane po sporządzeniu listy obecności i przyjęciu porządku obrad. W związku z tym, że po przerwie obrady nie zostały wznowione, ZWZA zostało zwołane ponownie i odbyło się w dniu 08 września 2022r. bez żadnych przeszkód.

Na zgromadzeniu obecne było 71,05% kapitału zakładowego Spółki.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. 

Treść uchwały nr 14 zmienia Statut Spółki nieco inaczej niż zostało to wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZA. Zmiana została jednogłośnie zaakceptowana przez zebranych.

2023.01.11 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Na zgromadzeniu obecne było 100% kapitału zakładowego Spółki. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość:

    Nasza siedziba:

    KOMBINAT KONOPNY © 2023